GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس
مرور رده

حرکات پا

حرکات پا

پا یکی از بزگترین و قوی ترین اندام های بدن است . از معیار های اصلی
مسابقات پرورش اندام عضلات پا به خصوص قسمت ران ها می باشد که
متاسفانه در باشگاه مورد توجه زیادی قرار نمی گیرد ، به طوریکه اکثر افراد
به دلیل سنگین بودن حرکات از روز های پا گریزانند.

انواع حرکات پا که به طور صحیح همراه با فیلم و توضیحات در اختیار شما
قرار داده ایم:

اسکات – ددلیفت – پرس پا – جلو ران و جلو ران تکی – پشت ران – ساق پا – هاگ
پا – قیچی – اسکات با دمبل – استپ آپ – قیچی با دمبل و هالتر – انواع حرکات
پشت ران

///بنر یکتا///همسان یکتا//// مدیاد