GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

ساق پا نشسته دستگاه

اموزش حرکت ساق پا نشسته دستگاه1-روی نیمکت نشسته و پنجه ها را روی جایگاه دستگاه بگزارید.

ساق پا هالتر

به طور دست باز هالتر را گرفته و بر روی عضلات پشت میگزاریم ، باید دقت کرد که هالتر رو گردن فشار وارد نکند.

اسکات دمبل پا باز

دمبل مناسبی را انتخاب کرده در جلوی خود زمین می گزاریم، صاف ایستاده پاها بیشتر از اندازه عرض شانه باز و با اندکی خم…

پرس پا

پرس پا گونه ای دیگر از حرکات اسکات می باشد و هدف اصلی آن عضلات ران می باشد.

پشت ران

حرکت پشت ران بهترین حرکت برای هدف گیری عضلات پشت ران (همسترینگ) می باشد. با انتخاب وزنه مناسب و تنظیم طول پد برای…

اسکات

اسکات یا پادشاه تمام حرکات ، در یک تکرار 256 عضله را تحت فشار خود قرار می دهد! از بدنسازی گرفته تا پاورلیفتینگ و…