GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

لگ تاک نشسته

آموزش حرکت لگ تاک نشسته در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت حرکت لگ تاک نشسته را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای

کرانچ معکوس

آموزش حرکت کرانچ معکوس در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت کرانچ معکوس را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما

کرانچ چرخشی

آموزش حرکت کرانچ چرخشی در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت کرانچ چرخشی را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما

کرانچ پهلو (ساید کرانچ)

آموزش حرکت کرانچ پهلو در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت کرانچ پهلو (ساید کرانچ) را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای

کرانچ با وزنه

آموزش حرکت کرانچ با وزنه در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت حرکت کرانچ با وزنه را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای

کرانچ با توپ سوئیسی

آموزش حرکت کرانچ با توپ سوئیسی در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت کرانچ با توپ سوئیسی را برای شما عزیزان قرار داده ایم

کرانچ

آموزش حرکت کرانچ در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت حرکت کرانچ را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما امکان

شکم کوهنوردی چرخشی

آموزش حرکت شکم کوهنوردی چرخشی در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت شکم کوهنوردی چرخشی را برای شما عزیزان قرار داده ایم

شکم کوهنوردی

آموزش حرکت شکم کوهنوردی در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت شکم کوهنوردی را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما