GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس
مرور برچسب

تست چاقی bmi

تست bmi شاخص توده بدنی

bmi راهی برای یافتن مقدار بافت حجم (عضله، چربی، استخوان) در اشخاص و تقسیم بندی آن در گروه های : کم وزن –…