برنامه حجمی

برنامه حجمی بدنسازی – برنامه حجمی حرفه ای – برنامه حجمی 4 روزه –
تنها انتخاب از میان حرکات متنوع نیست بلکه باید از میان موارد بسیار
از جمله مدت زمان استراحت بین ست‌ها، حجم تمرین، ترتیب حرکات،
تکنیک‌های تمرین، هالتر در مقابل دمبل، وزنه‌های آزاد در مقابل دستگاه،
اجراء نشسته یا ایستاده حرکات و بسیاری از متغیرهای دیگر انتخاب‌های
درستی انجام دهید تا شاید به تمرینی مؤثر دست یابید و سردرگمی در
میان این متغیرها برای برهم خوردن تمرکز و عدم رشد یک بدنساز کافیست
بدن فرد ایده ال است و مخصوص افراد بسیار لاغر و افرادی که خواهان
افزایش توده ماهیچه برای آماده شدن در شرکت در مسابقات است مناسب است.
به طور کلی هنگامی که تصمیم بر حجم سازی در بدن خود می گیرید، ابتدا
باید چربی از دست بدهید، قدرت را افزایش دهید و تمرینات خاص حجمی
را با یک روش تمرینی خاص آغاز کنید. اولین موضوعی  که همیشه مطرح
می شود، روش های تمرین وزنه برداری است.

Shopping Cart
به بالای صفحه بردن