تغذیه

تغذیه در بدنسازی یکی از مهم ترین فاکتور های بدنسازی می باشد. گرچه
فاکتور های مهم و اساسی دیگری نیز در این زمینه هست ولی هیچ کدام
به مهمی تغذیه نمی رسد.شاید تمرینات شما کامل باشد ولی بدون تغذیه
صحیح سوخت مورد نیاز برای تامین و رشد عضلات شما فراهم نمی شود.
اکثر افراد تازه کار در باشگاه ها با اطلاعات زیاد موجود در مجلات و مقالات
دچار سردرگمی می شوند.باید بگوییم یک برنامه غذایی مهم و رژیم غذایی
برای عضله سازی نیاز به خبره بودن ندارد و می تواند به آسانی تنظیم گردد.

یک رژیم کامل را این سه شاخه اصلی تشکیل می دهد:

1-پروتئین: به غیر از آب پروتیئن یکی از نیاز های اساسی بدن است.
2-کربوهیدارت: اصلی ترین منبع انرژی بدن.
3-چربی ها : چربی ها نیز بخش مهمی از تامین کننده های بدن می باشد.

سبد خرید
پیمایش به بالا