GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس
مرور رده

رژیم لاغری

رژیم لاغری بدنسازی کم خوردن یا دوری و پرهیز از غذا نیست و این طرز
فکر کاملا اشتباه است. رژیم لاغری یعنی کاهش میزان کالری دریافتی بدن
(کالری یعنی تامین کننده انرژی بدن ) چون اگر کاهش نیابد تبدیل به چربی
شده و در بدنمان ذخیره می گردد و این یعنی چاقی و حذف کردن منابع
غذایی مضر و دارای قند و کربوهیدرات بیشتر چون:نان-ماکارونی-قند-شکر
و …… با جایگزین کردن با منابع غذایی بهتر.
ترکیب رژیم غذایی با تمرینات هوازی و بدنسازی نیز انتخاب بسیار خوبی
است.چون با کاهش وزن و عضله سازی از طرف دیگه بدن زیبایی را صاحب
خواهید شد.