محاسبه گر
  2020-09-19

  محاسبه حداکثر ضربان قلب یا MHR

  محاسبه حداکثر ضربان قلب یا MHRمحاسبه حداکثر ضربان قلب یا MHR حداکثر ضربان قلب شما…
  محاسبه گر
  2020-08-08

  محاسبه توده بدون چربی بدن (LBM)

  محاسبه توده بدون چربی بدن (LBM)محاسبه توده بدون چربی بدن (LBM) اطلاعات بسیار مهمی را…
  محاسبه گر
  2020-08-08

  محاسبه یک تکرار بیشینه یا 1RM

  محاسبه یک تکرار بیشینه یا 1RMیک تکرار بیشینه شما میزان وزنه ای است که یک…
  برنامه بدنسازی
  2020-03-30

  بدنسازی در خانه

  بدنسازی در خانه در این روزها بدنسازی در خانه، یکی از مهم ترین موضوعات مطرح…
  حرکات بدنسازی
  2020-03-17

  حرکات بدنسازی چند مفصلی

  حرکات بدنسازی چند مفصلیحرکات بدنسازی چند مفصلی نوعی از حرکات بدنسازی است که چندین عضله یا گروه…
  حرکات بدنسازی
  2020-03-16

  حرکات بدنسازی تک مفصلی

  حرکات بدنسازی تک مفصلی حرکات بدنسازی تک مفصلی یا ایزوله همزمان فقط یک عضله را…
  حرکات بدنسازی
  2020-03-16

  حرکات بدنسازی پیشرفته

  حرکات بدنسازی پیشرفتهحرکات بدنسازی پیشرفته زیر گرچه چندین حرکت بیش نیست ولی فقط برای افراد…
  حرکات بدنسازی
  2020-03-16

  حرکات بدنسازی متوسط

  حرکات بدنسازی متوسطتبریک می گوییم: شما حداقل 6 ماه است که با وزنه تمرین می…
  دکمه بازگشت به بالا