محاسبه گر
  10 ساعت پیش

  محاسبه توده بدون چربی بدن (LBM)

  محاسبه توده بدون چربی بدن (LBM)محاسبه توده بدون چربی بدن (LBM) اطلاعات بسیار مهمی را…
  محاسبه گر
  13 ساعت پیش

  محاسبه یک تکرار بیشینه یا 1RM

  محاسبه یک تکرار بیشینه یا 1RMیک تکرار بیشینه شما میزان وزنه ای است که یک…
  برنامه بدنسازی
  2020-03-30

  بدنسازی در خانه

  بدنسازی در خانه در این روزها بدنسازی در خانه، یکی از مهم ترین موضوعات مطرح…
  حرکات بدنسازی
  2020-03-17

  حرکات بدنسازی چند مفصلی

  حرکات بدنسازی چند مفصلیحرکات بدنسازی چند مفصلی نوعی از حرکات بدنسازی است که چندین عضله یا گروه…
  حرکات بدنسازی
  2020-03-16

  حرکات بدنسازی تک مفصلی

  حرکات بدنسازی تک مفصلی حرکات بدنسازی تک مفصلی یا ایزوله همزمان فقط یک عضله را…
  حرکات بدنسازی
  2020-03-16

  حرکات بدنسازی پیشرفته

  حرکات بدنسازی پیشرفتهحرکات بدنسازی پیشرفته زیر گرچه چندین حرکت بیش نیست ولی فقط برای افراد…
  حرکات بدنسازی
  2020-03-16

  حرکات بدنسازی متوسط

  حرکات بدنسازی متوسطتبریک می گوییم: شما حداقل 6 ماه است که با وزنه تمرین می…
  حرکات بدنسازی
  2020-03-15

  حرکات بدنسازی مبتدی

  حرکات بدنسازی مبتدیهمه چیز نیاز به یک نقطه شروع و استارت دارند، نقطه شروع بدنسازی…
  دکمه بازگشت به بالا
  بستن
  بستن