علم بدنسازی

مطالب و آموزش های ورزشی
تنها تمرین کردن و بالا بردن وزنه های سنگین باعث پیشرفت کردن و ساخت
بدنی عضلانی نمی گردد.بلکه داشتن علم بدنسازی حرف اول را می زند.
بر فرض مثال اگر شما شخصی مبتدی در باشگاه هستید و برنامه خود را
طبق برنامه افراد حرفه ای تنظیم میکنید و باید ها و نباید های آن ها را انجام
می دهید، خیال نکنید به موفقیتی که آن ها دست یافته اند می رسید.

شما باید ابتدا ساختار بدنی خود را بشناسید برنامه تمرینی خود را طبق آن
تنظیم کنید ، تغذیه و استراحت نیز وابسته به ساختار بدنی هر شخصی
متفاوت است.

علم بدنسازی هر روز تغییر میکند میانبر ها و ایده و نظریات جدید روزانه
ارائه می گردند استفاده از آن ها مطمئنا باعث پیشرفت هر شخصی می گردد.

سبد خرید
پیمایش به بالا