حرکات بدنسازی

حرکات بدنسازی-تمامی حرکات بدنسازی
آموزش حرکات بدنسازی به صورت تصویری و توضیحات کامل و نحوه صحیح
اجرای حرکات.حرکات مربوط به عضلات بدن همچون پا،سینه،جلوبازو،پشت
بازو،زیربغل و ساعد و سرشانه. فیلم تمامی حرکات :
حرکات پا
حرکات سینه
حرکات جلوبازو
حرکات پشت بازو
حرکات سرشانه کول و حرکات ساعد
از جمله حرکات : حرکت پرس سینه هالتر، حرکت پرس پا، جلوران،پشت ران،
ساق پا،جلوبازو هالتر، پشت بازو سیم کش،ساعد هالتر و …..
این حرکات مخصوص تقویت ماهیچه های مختلف بدن می باشو و هر کدام
نقش مهمی در تقویت ماهچه مربوطه دارند.برخی از حرکات که مادر نامیده
می شوند. چند عضله ای بوده و همزمان چندین ماهیچه درگیر می شوند و
برخی نیز نیز تک عضله ای بوده و فقط یک عضله تحت فشار قرار می گیرد

 

سبد خرید
پیمایش به بالا