جلو بازو

اموزش حرکات جلو بازو –
جلو بازو هالتر
جلو بازو
جلو بازو چکشی
جلو بازو لاری
جلو بازو دمبل
جلوبازو دمبل تناوبی
جلو بازو دمبل چکشی
جلو بازو هالتر ایستاده
جلو بازو دمبل تک تک
حرکات این ماهیچه با اکثر ابزار بدنسازی قابل اجرا است
ماهیچه دوسر بازویی، ماهیچه‌ای است دراز در جلوی استخوان بازو، که به
راحتی قابل لمس بوده و به صورت یک برجستگی بیضی شکل مشاهده می‌
گردد. این ماهیچه در حرکات مفصل شانه و آرنج نقش دارد. عصب‌گیری
دوسر بازویی از عصب ماهیچه‌ای پوستی(ریشه‌های C5-C6) است.
ماهیچه دوسر بازویی یک ماهیچه دو مفصلی است که بر روی حرکات دو
مفصل شانه و آرنج نقش دارد. این ماهیچه در عمل خم کردن مفصل شانه
به ماهیچه‌های دالی (دلتوئید) و غرابی بازویی (ماهیچه کوراکو براکیالیس)
کمک می‌کند. عمل این ماهیچه در ارتباط با مفصل آرنج، خم کردن ساعد بر
روی بازو و همچنین کمک به چرخش ساعد به خارج (سوپیناسیون) است.

سبد خرید
پیمایش به بالا