GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس
مرور رده

سینه

حرکات سینه

سینه از اندام های مورد علاقه ورزشکاران در این رشته می باشد و همواره
مورد توجه بدنسازان قرار گرفته.زیبایی و خوش فرم بودن این قسمت از
بدن شاید یکی از مهم ترین اهداف ورزشکاران بوده و یکی از معیار های
مسابقات بدنسازی می باشد.

انواع حرکات بدنسازی با توضیحات و فیلم هر کدام از حرکات را برای شما
آماده کرده ایم.

انواع حرکات پرس سینه با هالتر :پرس سینه هالتر و پرس بالا سینه هالتر
پرس زیر سینه هالتر
پرس سینه با دمبل: پرس سینه دمبل – پرس بالا سینه دمبل – پرس زیر سینه
دمبل

پرس سینه دستگاه:پرس بالا سینه دستگاه – پرس زیر سینه دستگاه – پرس سینه دستگاه

قفسه سینه دمبل – پروانه دستگاه – کراس آور