حرکات کول

حرکات کول برای بدنسازی

کول اندام های فوقانی سرشانه می باشد و یکی زیبایی های فوقانی اندام
را کول های عضله ای تشکیل می دهد.گرچه عضله های کوچکی هستند و
شاید مورد توجه بسیاری از ورزشکاران واقع نگیرد ولی از عضلات کمکی
در برخی از حرکات بدنسازی می باشد.

با شما هستیم با حرکات کول بدنسازی به همراه فیلم های آموزشی و توضیحات

کول هالتر- کول دمبل – شراگ هالتر و دمبل – شراگ دستگاه و ….

سعی کنید حرکات را به آرامی و تحت کنترل انجام دهید . زیاد یا کم بودن وزنه
تاثیر زیادی در شکل دهی ندارد ولی سعی کنید از وزنه های سنگین برای انجام حرکات استفاده نمایید.

 

سبد خرید
پیمایش به بالا