GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس
مرور رده

موزیک باشگاه

موزیک باشگاه و بدنسازی

حین تمرین برای افزایش شوق و علاقه، انرژی و آدرنالین بالا از موزیک های
مخصوص باشگاه استفاده کنید. موزیک باشگاه به عنوان یک تشویق کننده
و انگیزه دهنده به وزنه های سنگین است و باید استفاده را به بهترین نحو از
آن کرد.
واکنش بدن به تمرینات با گوش دادن به آهنگ به مقدار 20 % افزایش می یابد
علاوه بر این درد ناشی از انجام حرکات نیز کاهش یافته یا بدن آن را کمتر
احساس می کند.
ریتم موزیک نیز مساله مهمی در انجام تکرار های یک حرکت می باشد
چنانچه با هماهنگ کردن تکرار ها و ریتم آهنگ علاوه بر اینکه تمرین دلنشین تر
شده بلکه خستگی نهایی در تکرار های آخر نیز کاملا کمتر احساس می گردد.