ساعد

حرکات ساعد
ساعد یکی از عضلاتی است کهشاید زیاد مورد توجه ورزشکاران قرار نمیگیرد.
چرا که برخی بر این اعتقادند که انجام حرکات دیگر چون جلو بازو و حرکات
سینه خود باعث تقویت این عضله می شود.

اموزش حرکات ساعد:
ساعد با هالتر روی میز – ساعد دمبل مچ معکوس تک دست – ساعد با هالتر روی
میز دست بر عکس – ساعد با هالتر معکوس – ساعد سیم کش دست بر عکس –
ساعد با دمبل نشسته – ساعد سیم کش از پشت – ساعد با هالتر از پشت ایستاده

نحوه اجرای صحیح تمام حرکات بدنسازی مربوط به ساعد با توضیحات کامل و
آموزش ویدیویی را برای شما آماده کرده ایم.

برای پاسخ به سوالاتی همچون:

چگونه ساعد قوی داشته باشیم
چگونه ساعد را بزرگ کنیم
چگونه ساعد عضلانی داشته باشیم

انجام این حرکات می تواند کافی باشد.

سبد خرید
پیمایش به بالا