حرکات زیربغل

حرکات زیربغل در بدنسازی
آموزش تصویری صحیح تمامی حرکات زیربغل به طور کامل با توضیحات و
فیلم هر حرکت:

زیربغل سیم کش –  زیربغل قایقی – زیربغل دمبل خم – زیربغل هالتر خم – تی بار
زیربغل دستگاه پلاور  و…..
زیربغل از اندام هایی که زیبایی اندام را چندین برابر میکند می باشد و نیازمند
توجه خاص در انجام تمرینات می باشد بالخصوص در تمرینات سیم کش که اکثر
مبتدی ها عادت به انجام اشتباه این حرکت را دارند.

حرکات باید به آرامی و تحت کنترل کافی انجام بگیرند تا به خوبی اندام ها
را تحت فشار قرار دهد.با ما باشید با بقیه آموزش ها.

سبد خرید
پیمایش به بالا