پشت بازو

حرکات پشت بازو بدنسازی
آموزش حرکات پشت بازو به صورت صحیح و تصویری .حرکات تصویری از
جمله: سیم کش- هالتر خوابیده- دیپ- دمبل- دمبل خوابیده- هالتر پرسی-
کیک بک-هالتر خوابیده- هالتر ایستاده-جفت دمبل-جفت دمبل خوابیده-
جفت دمبل خم
عضله پشت بازو یا سه سر بازویی (Triceps Muscle)، ماهیچه ای طویل است
که از قسمت شانه آغاز شده و تا آرنج ادامه دارد. این عضله در حدود بیش از
نصف کل بازو را تشکیل می دهد.این عضله یا سه سر بازویی همانطور
که از نام آن مشخص است دارای سه سر جهت اتصال به استخوان ها بوده
و وظیفه اصلی آن باز و بسته کردن آرنج دست می باشد.

این سه سر هر کدام متناسب با محل اتصال خود به نام های سر دراز خارجی،
سر دراز داخلی و سر خارجی سه سر شناخته می شوند، که هرکدام مسئول
اجرای برخی حرکات دست می باشند.

سبد خرید
پیمایش به بالا