GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

جلو بازو هالتر میز لاری

جلو بازو هالتر یکی از بهترین حرکات برای تفکیک عضلات جلو بازو می باشد.صندلی میز را طوری تنظیم کنید تا بازو هایتان…

استپ آپ

استپ اپ حرکتی برای تقویت عضلات پا می باشد.به خصوص استپ اپ در شکل گیری و ساخت  عضلات ران نقش همی داشته و به طور غیر…

ساق پا دستگاه

ساق پا ایستاده با دستگاه بهترین حرکت برای تفکیک عضلات ساق می باشد