GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

ددباگ

آموزش حرکت ددباگ در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت ددباگ را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما امکان دانلود

چرخش کمر با وزنه

آموزش حرکت چرخش کمر با وزنه در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت چرخش کمر با وزنه را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای

توتاچ یا لمس پنجه پا

آموزش حرکت توتاچ یا لمس پنجه پا در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت توتاچ یا لمس پنجه پا را برای شما عزیزان قرار داده

پهلو چرخشی با هالتر

آموزش حرکت پهلو چرخشی با هالتر در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت پهلو چرخشی با هالتر را برای شما عزیزان قرار داده ایم

پلانک پهلو

آموزش حرکت پلانک پهلو در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت حرکت پلانک پهلو را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی

پلانک

آموزش حرکت پلانک در ویدیو زیر نحوه اجرای حرکت حرکت پلانک را برای شما عزیزان قرار داده ایم برای راحتی شما امکان

تست bmi شاخص توده بدنی

bmi راهی برای یافتن مقدار بافت حجم (عضله، چربی، استخوان) در اشخاص و تقسیم بندی آن در گروه های : کم وزن –…

پرسش و پاسخ سوالات بدنسازی

پرسش و پاسخ سوالات بدنسازیهر ورزشی دانش خود را دارد و دانستن این دانش ها باعث پیشرفت زیاد و نتیجه یابی بهتری خواهد