GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

اسکات دمبل

0 1,700

آموزش حرکت اسکات دمبل

حرکت استپ اپ با هالتر

   دانلود ویدیو

ویژگی های حرکت
نام حرکتاسکات دمبل
نام های دیگراسکوات دمبلاسکات با دمبل
نام انگلیسیDumbbell Squat
عضله هدفران
عضله کمکیساق پا-باسن-همسترینگ

عضلات پا

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش حرکت اسکات دمبل

 

 

۱-دمبل ها را در کنار خود نگه دارید.

۲-زانو های خود را اندکی خم کرده پشت خود را صاف و سینه را به بیرون بدهید، این نقطه شروع
حرکت می باشد.

۳-صاف ایستاده و به تدریج بدن خود راپایین بیاورید.هین پایین امدن به سمت جلو خم نشوید.ناحیه
لگن باید به طرف بیرون مایل باشد.

۴-تا جایی که میتوانید پایین یا تا زمانی که ران های خود را با زمین موازی کنید پایین بیایید، سپس به
ارامی و فشار به پاشنه های خود بلند شوید.

نکات مهم 

 

 

۱-همواره در انجام هر گونه اسکاتی پشت خود را صاف نگه دارید. با نگه کردن به سمت جلو، بیرون نگه
داشتن سینه، و عقب بودن سرشانه ها از صاف نگه داشتن پشت خود می توانید مطمئن شوید.

۲-برای بلند شدن همواره از پاشنه پا های خود کمک بگیرید.مفاصل ران باید مستقیما به پایین خم شدن نه
به جلو.از وزنه های سبک استفاده کرده و نحوه ایستادن خود را در آینه کامل کنید.زانو های شما نباید به
سمت بیرون و جلوتر از پنجه های پایتان باشد.

۳-حرکت اسکات زمانی کامل می شود که  مفاصل ران با زمین موازی شوند.

۴-هنگام پایین امدن یا بالابردن از جمع و باز کردن زانو ها خودداری نمایید.این کار اسیب جدی به مفاصل
زانو ها وارد می کند.

۵-به هیچ به سمت پایین نگاه نکنید، این کار باعث گرد شدن پشت می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.