GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

جلو بازو سیم کش خوابیده

0 330

اموزش حرکت جلو بازو سیم کش خوابیده

حرکت استپ اپ با هالتر

دانلود ویدیو

ویژگی های حرکت
نام حرکتجلو بازو  سیم کش خوابیده
نام های دیگر
نام انگلیسیLying Cable Curl
عضله هدفجلو بازو
عضله کمکی

bicep

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش حرکت جلو باز سیم کش خوابیده

 

 

۱-جلو بازو سیم کش خوابیده یکی از بهترین حرکات برای تفکیک عضلات جلو بازو می باشد.میله صاف دستگاه را وصل می کنیم و وزنه مناسب را انتخاب می کنیم.

۲-رو به دستگاه زمین می نشینیم.

۳-دست ها به اندازه شانه، هالتر را برداشته و به پشت می خوابیم.

۴-بازو ها را روی زمین نگه داشته و به آرامی میله را می کشیم.

۵-در این نقطه عضلات جلو بازو را اندکی فشار داده سپس به آرامی هالتر را پایین می آوریم.

نکات مهم 

 

 

۱-بازو ها و آرنج ها نباید از زمین جدا شوند.

۲-حرکت را به آرامی و تحت کنترل انجام دهید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.