GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

پرس سینه دستگاه

0 831

آموزش حرکت پرس سینه دستگاه

حرکت پرس-سینه-دستگاه

   دانلود ویدیو

ویژگی های حرکت
نام حرکتپرس سینه دستگاه
نام های دیگر
نام انگلیسیMachine Bench Press
عضله هدفسینه
عضله کمکیشانهپشت بازو

سینه

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش حرکت پرس سینه دستگاه

 

 

۱- روی میز قرار دراز کشیده به طوریکه دست ها و میله های دستگاه در یک خط قرار بگیرند.

۲- دست ها را روی میله ها گزاشته و با نفس عمیق شروع به فشار به میله ها می کنیم.

۳- وزنه ها را تا جایی که ممکن است بالا برده و دوباره به حالت قبلی بر می گردانیم.

نکات مهم 

 

 

۱- اگر در نواحی شانه ها احساس درد می کنید، سعی کنید شانه هایتان را جمع شده نگه دارید.

۲- تصور کنید که خود را از وزنه ها دور می کنید نه وزنه ها را .

۳- اگر در نواحی شانه ها احساس درد می کنید، سعی کنید شانه هایتان را جمع شده نگه دارید.

۴- سعی کنید عضلات شکم را نیز تحت فشار قرار داده و پشتتان را قوص ندهید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.