GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس
مرور برچسب

اسکات دمبل

آموزش حرکات پا بدنسازی

آموزش حرکات پا بدنسازیحرکات پا فقط برای تقویت عضلات ران و پشت ران (همسترینگ) نیست بلکه باعث تحت فشار قرار دادن

اسکات دمبل پا باز

دمبل مناسبی را انتخاب کرده در جلوی خود زمین می گزاریم، صاف ایستاده پاها بیشتر از اندازه عرض شانه باز و با اندکی خم…