GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس
مرور برچسب

اسکات

اسکات

اسکات یا پادشاه تمام حرکات ، در یک تکرار 256 عضله را تحت فشار خود قرار می دهد! از بدنسازی گرفته تا پاورلیفتینگ و…