GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

اسکات دمبل پا باز

0 2,045

اموزش حرکت اسکات دمبل پا باز

حرکت استپ اپ با هالتر

   دانلود ویدیو

ویژگی های حرکت
نام حرکتاسکات با دمبل پا باز
نام های دیگراسکات تک دمبل پا باز
نام انگلیسیPile Squat
عضله هدفران
عضله کمکیشکم-ساق پا-باسن-عضلات پشت

عضلات پا

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش حرکت اسکات دمبل پا باز

 

 

۱-دمبل مناسبی را انتخاب کرده در جلوی خود زمین می گزاریم. صاف ایستاده پاها بیشتر از اندازه عرض
شانه باز و با اندکی خم در زانو ها برای انجام حرکت آماده می شویم.

۲-سر را بالا و پشت خود را صاف نگه می داریم، زانو ها را خم کرده و دمبل را با انگشتانمان از زمین بر می
داریم.

۳-با فشار بر روی پشانه ها بلند می شویم دستانمان باید کاملا باز باشد و دمبل در میان پاهایمان قرار بگیرد.
نقطه شروع حرکت.

۴-سر خود را به سمت جلو نگه داشته و به آرامی پایین می رویم.با پایین رفتن نباید به سمت جلو مایل شویم
، ناحیه لگن باید به سمت بیرون باشد.

۵-حرکت باید تا موازی شدن ران ها و برخورد دمبل با زمین ادامه یابد.

۶-سپس با فشار بر پاشنه ها به ارامی بلند شده و با حالت شروع بر می گردیم.

نکات مهم 

 

 

۱-بسیار مهم است که هنگام انجام حرکت پشت خود را صاف نگه دارید! با نگه داشتن دید و سر خود به
سمت جلو،سینه ها به سمت بیرون و سرشانه ها در عقب میتوانید از صاف بودن پشت خود مطمئین شوید.

۲-همواره هالتر را با فشار بر روی پاشنه هایتان بلند کنید.

۳-از خم شدن به سمت جلو خودداری نمایید.

۴-همواره با پایین تر رفتن مفاصل ران نیز باید مستقیما به سمت پایین بروند نه به سمت جلو. استفاده از
وزنه های سبک تر نحوه ایستادن شما را بهبود میبخشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.