GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

جلو بازو هالتر نشسته

0 652

آموزش حرکت جلو بازو هالتر نشسته

حرکت جلو-بازو-هالتر-نشسته

   دانلود ویدیو

ویژگی های حرکت
نام حرکتجلو بازو هالتر نشسته
نام های دیگر
نام انگلیسیSeated Barbell Curl
عضله هدفجلو بازو
عضله کمکی

bicep

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش حرکت جلو بازو هالتر نشسته

 

 

۱-هالتر را برداشته و روی میز بنشینید.هالتر را روی پاهای خود قرار دهید.

۲-پشت خود را صاف، شانه ها عقب و پاها و زانو هایتان را جفت کنید.

۳-آرنج ها رادر کنار بدن خود قفل کرده و هالتر را از روی پاهایتان بردارید. نقطه شروع حرکت.

۴-آرنج ها را خم کرده و به آرامی وزنه ها را تا جایی که ممکن است بالا بیاورید.

۵-در این نقطه عضلات جلو بازو را اندکی فشار داده سپس به آرامی هالتر را پایین می آوریم.

۶-اجازه ندهید هالتر با ران هایتان تماس پیدا کند.

نکات مهم 

 

 

۱-آرنج ها را در کنار خود قفل کرده و از حرکتشان جلوگیری کنید.

۲-حرکت را به آرامی و تحت کنترل انجام دهید.از حرکات پرتابی جلوگیری کنید.

۳- پشت خود را صاف نگه داشته و اجازه ندهید سنگینی هالتر باعث خم شدن آن شود.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.