GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس
مرور برچسب

استپ اپ

آموزش حرکات پا بدنسازی

آموزش حرکات پا بدنسازیحرکات پا فقط برای تقویت عضلات ران و پشت ران (همسترینگ) نیست بلکه باعث تحت فشار قرار دادن

استپ آپ

استپ اپ حرکتی برای تقویت عضلات پا می باشد.به خصوص استپ اپ در شکل گیری و ساخت  عضلات ران نقش همی داشته و به طور غیر…