GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

ساعد با دمبل

0 590

آموزش حرکت ساعد با دمبل

حرکت ساعد-با-دمبل-نشسته

   دانلود ویدیو

ویژگی های حرکت
نام حرکتساعد با دمبل نشسته
نام های دیگر
نام انگلیسی

Seated Dumbbell Wrist Curl

عضله هدفساعد
عضله کمکی

سینه

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش حرکت ساعد دمبل نشسته

 

 

۱- دمبل ها را برداشته و در انتهای میز می نشینیم.

۲- ساعد روی ران قرار گرفته و مچ با دمبل باید معلق باشد..

۳- با خم کردن مچ دمبل را تا جایی که ممکن است پایین بیاورید.

۴- با فشار بر ساعد ها دمبل را به آرامی بلند میکنیم.

۵- مکث کرده و دوباره حرکت را تکرار می کنیم.

نکات مهم 

 

 

۱- وزنه های سبک برای این حرکت مناسب هستند. وزنه سنگین حرکت را موثرتر نمی سازد.

۲- تکرار ها آرام و ساعد ها با شمارش ۲ ثانیه مکث و فشار انجام گیرد.

۳- با کامل تر بردن هالتر به سمت پایین دامنه حرکت را کامل انجام دهید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.