GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

ساعد با هالتر روی میز

0 587

آموزش حرکت ساعد با هالتر روی میز

حرکت ساعد-با-هالتر-روی-میز

   دانلود ویدیو

ویژگی های حرکت
نام حرکتساعد با هالتر روی میز
نام های دیگر
نام انگلیسی

Seated Barbell Wrist Curl

عضله هدفساعد
عضله کمکی

سینه

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش حرکت ساعد با هالتر روی میز

 

 

۱- هالتر را به اندازه عرض شانه گرفته کف دست ها به سمت بالا.رو به میز صاف می نشینیم.

۲- زانو ها روی زمین و پشت ساعد ها را روی میز قرار می دهیم. مچ ها باید آزاد باشد.

۳- فقط مچ ها باید خم شوند، اجازه دهید هالتر تا جایی که ممکن است پایین برود.

۴- با فشار بر ساعد ها هالتر را به آرامی بلند میکنیم.

۵- مکث کرده و دوباره حرکت را تکرار می کنیم.

نکات مهم 

 

 

۱- وزنه های سبک برای این حرکت مناسب هستند. وزنه سنگین حرکت را موثرتر نمی سازد.

۲- تکرار ها آرام و ساعد ها با شمارش ۲ ثانیه مکث و فشار انجام گیرد.

۳- با کامل تر بردن هالتر به سمت پایین دامنه حرکت را کامل انجام دهید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.