GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

ساعد سیم کش از پشت

0 463

آموزش حرکت ساعد سیم کش از پشت

ساعد-سیم-کش-از-پشت

   دانلود ویدیو

ویژگی های حرکت
نام حرکتساعد سیم کش از پشت
نام های دیگر
نام انگلیسی

Standing Cable Wrist Curl behind back

عضله هدفساعد
عضله کمکی

سینه

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش حرکت ساعد سیم کش از پشت

 

 

۱- دستگاه سیم کش را در پایین تنظیم کرده و میله صاف را وصل می کنیم.

۲- پشت به دستگاه میله را بر میداریم.

۳- یک قدم به جلو گزاشته تا وزنه ها از جا کنده شوند.

۴- صاف ایستاده، پاها به اندازه عرض شانه باز و سر به سمت جلو باشد.

۵- مچ ها را خم می کنیم تا میله پایین برود.نقطه شروع.

۶- با فشار بر ماهیچه های ساعد میله را تا جایی که ممکن است بالا آورده و دوباره بر می گردانیم.

نکات مهم 

 

 

۱- وزنه های سبک برای این حرکت مناسب هستند. وزنه سنگین حرکت را موثرتر نمی سازد.

۲- تکرار ها آرام و ساعد ها با شمارش ۲ ثانیه مکث و فشار انجام گیرد.

۳- با کامل تر بردن هالتر به سمت پایین دامنه حرکت را کامل انجام دهید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.