GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

ساعد هالتر از پشت

0 562

آموزش حرکت ساعد هالتر از پشت

حرکت ساعد-با-هالتر-روی-میزساعد-هالتر-از-پشت

   دانلود ویدیو

ویژگی های حرکت
نام حرکتساعد با هالتر از پشت ایستاده
نام های دیگر
نام انگلیسی

Standing Wrist Curl Behind Back

عضله هدفساعد
عضله کمکی

سینه

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش حرکت ساعد با هالتر از پشت

 

 

۱- هالتر را به اندازه عرض شانه از پشت بر می داریم..

۲- صاف ایستاده و به سمت جلو نگاه می کنیم، مچ ها را خم کی کنیم تا هالتر تا جایی که امکان دارد پایین برود.نقطه شروع.

۳- فقط مچ ها باید خم شوند، اجازه دهید هالتر تا جایی که ممکن است پایین برود.

۴- با فشار بر ساعد ها هالتر را به آرامی تا جایی که ممکن است بلند میکنیم.

۵- مکث کرده و دوباره حرکت را تکرار می کنیم.

نکات مهم 

 

 

۱- وزنه های سبک برای این حرکت مناسب هستند. وزنه سنگین حرکت را موثرتر نمی سازد.

۲- تکرار ها آرام و ساعد ها با شمارش ۲ ثانیه مکث و فشار انجام گیرد.

۳- با کامل تر بردن هالتر به سمت پایین دامنه حرکت را کامل انجام دهید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.