GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

پرس بالا سینه دستگاه

0 873

آموزش حرکت پرس بالا سینه دستگاه

حرکت بالا سینه دستگاه

   دانلود ویدیو

ویژگی های حرکت
نام حرکتپرس بالا سینه دستگاه
نام های دیگر
نام انگلیسیMachine Incline Bench Press
عضله هدفسینه
عضله کمکیشانهپشت بازو

سینه

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش حرکت پرس بالا سینه دستگاه

 

 

۱- روی میز قرار دراز کشیده به طوریکه دست ها و میله های دستگاه در یک خط قرار بگیرند.

۲- دست ها را روی میله ها گزاشته و با نفس عمیق شروع به فشار به میله ها می کنیم.

۳- وزنه ها را تا جایی که ممکن است بالا برده و دوباره به حالت قبلی بر می گردانیم.

نکات مهم 

 

 

۱- اگر در نواحی شانه ها احساس درد می کنید، سعی کنید شانه هایتان را جمع شده نگه دارید.

۲- تصور کنید که خود را از وزنه ها دور می کنید نه وزنه ها را .

۳- اگر در نواحی شانه ها احساس درد می کنید، سعی کنید شانه هایتان را جمع شده نگه دارید.

۴- سعی کنید عضلات شکم را نیز تحت فشار قرار داده و پشتتان را قوص ندهید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.