GYMEXTREME
بدنسازی - فیتنس

ساعد هالتر معکوس روی میز

0 252

آموزش حرکت ساعد هالتر معکوس روی میز

حرکت ساعد-با-هالتر-دست-برعکس

   دانلود ویدیو

ویژگی های حرکت
نام حرکتساعد با هالتر روی میز دست بر عکس
نام های دیگرساعد هالتر مچ مکوس
نام انگلیسی

Reverse Barbell Wrist Curl Over Bench

عضله هدفساعد
عضله کمکی

سینه

 

 

 

 

 

 

 

 

اموزش حرکت ساعد با هالتر مچ معکوس روی میز

 

 

۱- هالتر را به اندازه عرض شانه گرفته کف دست ها به سمت پایین.رو به میز صاف می نشینیم.

۲- زانو ها روی زمین و پشت ساعد ها را روی میز قرار می دهیم. مچ ها باید آزاد باشد.

۳- فقط مچ ها باید خم شوند، اجازه دهید هالتر تا جایی که ممکن است پایین برود.

۴- با فشار بر ساعد ها هالتر را به آرامی بلند میکنیم.

۵- مکث کرده و دوباره حرکت را تکرار می کنیم.

نکات مهم 

 

 

۱- وزنه های سبک برای این حرکت مناسب هستند. وزنه سنگین حرکت را موثرتر نمی سازد.

۲- تکرار ها آرام و ساعد ها با شمارش ۲ ثانیه مکث و فشار انجام گیرد.

۳- با کامل تر بردن هالتر به سمت پایین دامنه حرکت را کامل انجام دهید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.