حرکت پشت بازو هالتر خوابیده رو صورت

دکمه بازگشت به بالا