درخواست برنامه بدنسازی
حرکات بدنسازیحرکات دستگاه

حرکات بدنسازی با دستگاه

حرکات بدنسازی با دستگاه

اگرچه شاید حرکات بدنسازی با دستگاه در مقایسه با وزنه های آزاد (حرکات بدنسازی با هالتر و دمبل) بازنده میدان حساب شود. ولی بزرگان بدنسازی بر این عقیده اند که دستگاه های بدنسازی علاوه بر اینکه مفید هستند برای کسانی که در باشگاه تازه کار هستند بسیار مناسب می باشد.

این درست هست که وزنه های آزاد عضلات کمکی زیادی را در بر می گیرند ولی اگر شما تازه کار هستید استفاده از دستگاه های بدنسازی یادگیری نحوه اجرای حرکات را برایتان بسیار سریع و آسان می کند. به علاوه اگر در تامین قدرت، تعادل یا دامنه حرکت مشکل دارید دستگاه های بدنسازی بسیار امن تر و مناسب هستند.

فواید حرکات بدنسازی با دستگاه

  • به دلیل کم بودن احتمالات خطر و آسیب دیدگی بسیار مناسب برای افراد مبتدی می باشد.
  • در آموزش و یادگیری صحیح دامنه حرکات بسیار مناسب می باشد.
  • مناسب افراد با قدرت بدنی و بافت های ضعیف می باشد.

نکته
در این بخش تقریبا آموزش تمامی حرکات بدنسازی با دستگاه را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

درخواست
حرکاتی که موجود نیستند را میتوانید از قسمت درخواست حرکات، نظرات، تماس با ما و شبکه اجتماعی درخواست دهید.

حرکات بدنسازی با دستگاه

حرکات بدنسازی پا با دستگاه

اسکات اسمیت از جلو

اسکات-اسمیت-از-جلو
نام دیگر: اسکوات اسمیت از جلو 
نام انگلیسی: Smith Machine Front Squat

پرس پا

پرس-پا
نام دیگر:
نام انگلیسی: Leg Press

جلو ران دستگاه

جلو-ران-دستگاه
نام دیگر: جلو ران نشسته – جلو پا
نام انگلیسی: Seated Leg Extension

جلو ران دستگاه تک پا

جلوران-تکی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Single Leg Curl

پشت ران دستگاه

پشت-ران-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Leg Curl

هاگ پا دستگاه

هاگ-پا-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Hack Squat Machine

پشت ران تکی

پشت-ران-دستگاه-تکی
نام دیگر: پشت ران تک پاپشت پا تکی
نام انگلیسی: Single Leg Curl

حرکات بدنسازی سرشانه با دستگاه

پرس سرشانه دستگاه

سرشانه-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Shoulder Press

نشر از جلو سیم کش

نشر-از-جلو-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Front Raise

نشر از جلو سیم کش تک دست

نشر-از-جلو-سیم-کش-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Cable Front Raise

نشر از جانب سیم کش

نشر-جانب-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Lateral Raise

نشر خم سیم کش تک دست

نشر-خم-سیم-کش-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Cable Reverse Fly

پروانه معکوس

پروانه-معکوس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Reverse Fly

سرشانه سیم کش ضربدری

سرشانه-سیم-کش-ضربدری
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Rear Delt Fly

حرکات بدنسازی سینه با دستگاه

پرس سینه دستگاه

پرس-سینه-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Bench Press

پرس بالا سینه دستگاه

بالا-سینه-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Incline Bench Press

کراس اور

کراس-اور
نام دیگر: پرس سینه سیم کش – پرس سینه کراس
نام انگلیسی: Cable Chest Press

پارالل سینه

پارالل
نام دیگر:
نام انگلیسی: Chest Dip

پلاور سیم کش

پلاور-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Cable Pullover

قفسه بالا سینه سیم کش

قفسه-بالا-سینه-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Incline Cable Fly

قفسه زیر سینه سیم کش

قفسه-زیر-سینه-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Decline Cable Fly

پرس زیر سینه سیم کش

پرس-زیر-سینه-سیم-کش
نام دیگر: زیر سینه کراس – زیر سینه کراس اور خوابیده
نام انگلیسی: Decline Cable Chest Press

حرکات بدنسازی جلو بازو با دستگاه

جلو بازو دستگاه

جلو-بازو-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Bicep Machine Curl

جلو بازو سیم کش

جلو-بازو-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Curl

جلو بازو سیم کش دست باز

جلو-بازو-سیم-کش-دست-باز
نام دیگر:
نام انگلیسی: Wide Grip Cable Curl

جلو بازو سیم کش دست جمع

جلو-بازو-سیم-کش-دست-جمع
نام دیگر:
نام انگلیسی: Close Grip Cable Curl

جلو بازو سیم کش تک دست

جلو-بازو-سیم-کش-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Cable Curl

جلو بازو سیم کش نشسته

جلو-بازو-سیم-کش-نشسته
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Cable Curl

جلو بازو سیم کش جفت دست از بالا

جلوبازو-سیم-کش-جفت-دست-از-بالا
نام دیگر: جلو بازو کراس از بالا – جلو بازو صلیبی
نام انگلیسی: Standing High Pulley Cable Curl

جلو بازو سیم کش جفت دست از پایین

جلو-بازو-سیم-کش-جفت-دست-از-پایین
نام دیگر: جلو بازو فیگوری از پایین
نام انگلیسی: Two Arm Low Pulley cable curl

جلو بازو سیم کش جفت دست روی میز شیب دار

جلوبازو-سیم-کش-جفت-دست-روی-میز-شیب-دار
نام دیگر:
نام انگلیسی: Two Arm Cable Curl On Incline Bench

جلو بازو سیم کش خوابیده

جلو-بازو-سیم-کش-خوابیده
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Cable Curl

حرکات بدنسازی پشت بازو با دستگاه

پشت بازو سیم کش

پشت-بازو-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Tricep Extension

پشت بازو طنابی

پشت-بازو-طنابی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Rope Tricep Extension

پشت بازو سیم کش دست برعکس

پشت-بازو-سیم-کش-دست-بر-عکس
نام دیگر:
نام انگلیسی: Underhand Tricep Extension

پشت بازو سیم کش تک دست

پشت-بازو-سیم-کش-تک-دست
نام دیگر:
نام انگلیسی: One Arm Cable Tricep Extension

پشت بازو سیم کش خوابیده

پشت-بازو-سیم-کش-خوابیده
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lying Cable Tricep Extension

حرکات بدنسازی زیربغل با دستگاه

زیربغل دستگاه H

زیربغل-h-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: H Machine Row

زیربغل سیم کش

زیربغل-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Lat Pull down

زیربغل سیم کش دست باز

زیربغل-سیم-کش-دست-باز
نام دیگر:
نام انگلیسی: Wide Grip Lat Pulldown

زیربغل سیم کش دست جمع

زیربغل-سیم-کش-دست-جمع
نام دیگر:
نام انگلیسی: Close Grip Lat Pull down

زیربغل سیم کش دست صاف

زیربغل-سیم-کش-دست-صاف
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable straight Arm Pull Down

زیربغل طناب سیم کش

زیربغل-سیم-کش-طنابی
نام دیگر:
نام انگلیسی: Rope Straight Arm Pull Down

تی بار دستگاه

تی-بار-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine T-Bar 

حرکات بدنسازی ساعد با دستگاه

ساعد سیم کش از پشت

ساعد-سیم-کش-از-پشت
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Cable Wrist Curl behind back

ساعد سیم کش دست برعکس

ساعد-سیم-کش-دست-برعکس
نام دیگر: ساعد سیم کش معکوس
نام انگلیسی: Reverse Grip Cable Curl

حرکات بدنسازی کول با دستگاه

شراگ دستگاه

شراگ-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Shrug

شراگ سیم کش

شراگ-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Shrug

کول سیم کش

کول-سیم-کش
نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Upright Row

حرکات بدنسازی شکم با دستگاه

شکم دستگاه

شکم-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Crunch Machine

شکم سیم کش ایستاده

شکم-سیم-کش-ایستاده
نام دیگر: کرانچ سیم کش ایستاده
نام انگلیسی: Standing Cable Crunch

لگ ریز آویزان

لگ-ریز-آویزان
نام دیگر: شکم خلبانی
نام انگلیسی: Hanging Leg Raise

وود چاپ با سیم کش

وود چاپ با سیم کش
نام دیگر: هیزم شکن
نام انگلیسی: Wood Chop

حرکات بدنسازی ساق پا با دستگاه

ساق پا دستگاه ایستاده

ساق-پا-ایستاده
نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Machine Calf Raise

ساق پا نشسته دستگاه

ساق-پا-نشسته-دستگاه
نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Calf Raise

ساق پا پرسی

ساق-پا-پرسی
نام دیگر: ساق پا با پرس پا
نام انگلیسی: Calf Raise On Leg Press Machine

هاگ پا با دستگاه هاگ پا

ساق-پا-با-هاگ-پا
نام دیگر:
نام انگلیسی: Hack Calf Raise

حرکات بدنسازی با دستگاه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا