حرکات بدنسازی مبتدی

همه چیز نیاز به یک نقطه شروع و استارت دارند، نقطه شروع بدنسازی نیز حرکات بدنسازی مبتدی است.

هر فرد حرفه ای که هم اکنون در حال تمرین با جدیدترین و حرفه ای تمرینات بدنسازی می باشد، در ابتدا از حرکات بدنسازی مبتدی شروع کرده است. حرکات بدنسازی مبتدی به عنوان دوران دبستانی مدرسه را برای ما ورزشکاران بدنسازی دارد، برای اینکه یاد بگیریم و پیشرفت مان را ادامه دهیم نیازمند حرکات بدنسازی مبتدی هستیم.

محتوا پنهان
1 حرکات بدنسازی مبتدی

فواید حرکات بدنسازی مبتدی

  • حرکات بدنسازی مبتدی پایه و اساس شروع دوران حرفه ای بدنسازی می باشد.
  • برای اجرای حرکات متوسط و پیشرفته باید توسط حرکات بدنسازی مبتدی آمادگی لازم را برای بدن کسب نمایید.
  • احتمال آسیب دیدگی ناشی از تمرینات حرکات بدنسازی مبتدی نسبت به حرکات متوسط و پیشرفته بدنسازی کمتر است.
  • ساخت اندام ایده عال با حرکات بدنسازی مبتدی کاملا ممکن است.

نکته

در این بخش تقریبا آموزش تمامی حرکات بدنسازی مبتدی را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

درخواست

حرکات بدنسازی مبتدی که موجود نیستند را میتوانید از قسمت درخواست حرکات، نظرات، تماس با ما و شبکه اجتماعی درخواست دهید.

حرکات بدنسازی مبتدی

TELEG 1
insta 1

حرکات بدنسازی مبتدی پا

حرکات مبتدی بدنسازی برای پاها


پرس-پا

پرس پا

نام دیگر:
نام انگلیسی: Leg Press


لانچ

لانچ

نام دیگر: قیچی
نام انگلیسی: lunge
اسکات-دمبل-پا-باز

اسکات دمبل پا باز

نام دیگر:
نام انگلیسی: Pile Squatپشت-ران-دستگاه

پشت ران دستگاه

نام دیگر: پشت پا
نام انگلیسی: Leg Curlاستپ-آپ

استپ آپ

نام دیگر: حرکت پله
نام انگلیسی: step up

حرکات بدنسازی مبتدی سینه

حرکات مبتدی بدنسازی برای سینه

پرس-سینه-هالتر

پرس سینه هالتر

نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Bench Press
پرس-سینه-دستگاه

پرس سینه دستگاه

نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Bench Pressپرس-سینه-دمبل

پرس سینه دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Bench Pressکراس-اور

کراس اور

نام دیگر: پرس سینه سیم کش – پرس سینه کراس
نام انگلیسی: Cable Chest Press
حرکات بدنسازی مبتدی جلو بازو

حرکات مبتدی بدنسازی جلو بازو

جلو-بازو-دمبل

جلو بازو دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Dumbbell Curl


جلو-بازو-هالتر

جلو بازو هالتر

نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Barbell Curl


جلوبازو-چکشی

جلو بازو چکشی

نام دیگر:
نام انگلیسی: Standing Hammer Curlجلو-بازو-لاری

جلو بازو لاری

نام دیگر:
نام انگلیسی:  Barbell Preacher Curl


جلو-بازو-سیم-کش

جلو بازو سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Curl


جلو-بازو-دستگاه

جلو بازو دستگاه

نام دیگر:
نام انگلیسی: Bicep Machine Curlحرکات بدنسازی مبتدی پشت بازو

حرکات ترکیبی پشت بازو

پشت-بازو-سیم-کش

پشت بازو سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی: Tricep Extension
پشت-بازو-دمبل-خم

پشت بازو دمبل خم

نام دیگر: پشت بازو چکشی – پشت بازو کیک بک
نام انگلیسی: Bent Over Tricep Kickbackپشت-بازو-طنابی

پشت بازو طنابی

نام دیگر:
نام انگلیسی: Rope Tricep Extension

پشت-بازو-هالتر-نشسته

پشت بازو هالتر نشسته

نام دیگر: پشت بازو هالتر فرانسوی نشسته
نام انگلیسی: Seated EZ Bar French Pressحرکات بدنسازی مبتدی سرشانه

حرکات مبتدی بدنسازی برای سرشانه
پروانه-معکوس

پروانه معکوس

نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine Reverse Fly


نشر-خم-دمبل

نشر خم دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی:  Bent Over Rear Delt Fly 

نشر-از-جلو-سیم-کش

نشر از جلو سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Front Raise
نشر-جانب-سیم-کش

نشر جانب سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Lateral Raise

حرکات بدنسازی مبتدی زیربغل

حرکات مبتدی زیربغل زیربغل

زیربغل-سیم-کش

زیربغل سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی: Lat Pull down

زیربغل-قایقی

زیربغل قایقی

نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Cable Row
زیربغل-دمبل-اره-ای

زیربغل دمبل خم

نام دیگر: زیربغل دمبل اره ای
نام انگلیسی: Bent Over Dumbbell Row


زیربغل-هالتر-خم

زیربغل هالتر خم

نام دیگر:
نام انگلیسی: Bent Over Row


تی-بار-دستگاه

تی بار دستگاه

نام دیگر:
نام انگلیسی: Machine T-Bar زیربغل-h-دستگاه

زیربغل دستگاه H

نام دیگر:
نام انگلیسی: H Machine Row


بارفیکس

بارفیکس

نام دیگر:
نام انگلیسی: Pull up – Wide Grip Pull Upحرکات بدنسازی مبتدی ساعد

حرکات مبتدی بدنسازی ساعد
حرکات بدنسازی مبتدی کول

حرکات مبتدی بدنسازی کول

کول-هالتر

کول هالتر

نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Upright Row


کول-دمبل

کول دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Upright Row


کول-سیم-کش

کول سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی: Cable Upright Row


شراگ-دمبل

شراگ دمبل

نام دیگر:
نام انگلیسی: Dumbbell Shrug


شراگ-هالتر

شراگ هالتر

نام دیگر:
نام انگلیسی: Barbell Shrug


شراگ-هالتر-از-پشت

شراگ هالتر از پشت

نام دیگر:
نام انگلیسی:


شراگ-سیم-کش

شراگ سیم کش

نام دیگر:
نام انگلیسی:  Cable Shrug


شراگ-دستگاه

شراگ دستگاه

نام دیگر:
نام انگلیسی: Romanian Deadlift

حرکات بدنسازی مبتدی شکم

حرکات مبتدی شکم

پلانک

پلانک

نام دیگر:
نام انگلیسی: Plank
تو-تاچ

توتاچ

نام دیگر: لمس پنجه پا
نام انگلیسی: Toe Touch


درازنشست

درازنشست

نام دیگر:
نام انگلیسی: Sit Upلگ-ریز

لگ ریز

نام دیگر:
نام انگلیسی: Leg Raiseکرانچ-معکوس

کرانچ معکوس

نام دیگر:
نام انگلیسی: Reverse Crunch


کرانچ-چرخشی

کرانچ چرخشی

نام دیگر:
نام انگلیسی: Twisting Floor Crunchکرانچ

کرانچ

نام دیگر:
نام انگلیسی: Crunch
شکم-روسی

شکم روسی

نام دیگر:
نام انگلیسی: Russian Twistشکم-دوچرخه

دوچرخه

نام دیگر: ایربایک
نام انگلیسی: Air Bike – Bicycle


لگ-تاک

لگ تاک نشسته

نام دیگر:
نام انگلیسی: Seated Leg Tucks


وود چاپ با سیم کش

وودچاپ با سیم کش

نام دیگر: هیزم شکن
نام انگلیسی: Wood Chop

حرکات بدنسازی مبتدی ساق پا

حرکات مبتدی بدنسازی ساق پا


ساق-پا-پرسی

ساق پا پرسی

نام دیگر: ساق پا با پرس پا
نام انگلیسی: Calf Raise On Leg Press Machine

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Shopping Cart
به بالای صفحه بردن